PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ
transport po stronie odbiorcy
DOKUMENTACJA POTWIERDZAJĄCA ODZYSK I RECYKLING DPO/DPR
odbiory potwierdzone kartami przekazania towaru