Firma Green Broker jako przedsiębiorstwo, jest energicznie i prężnie rozwijającą się strukturą, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom rynku, realizującą kompleksowe usługi związane ze świadomym gospodarowaniem surowcami wtórnymi. Jako jednostka starannie śledząca ciągle zmieniający się rynek odpadów, wciąż realizujemy nowe pomysły, szukamy nowych rynków pozyskiwania surowców, nawiązujemy nowe kontakty z odbiorcami. Naszą firmę tworzy dobrze wykształcony, młody personel którego mottem jest „ekologiczne myślenie”. Nasza praca to nie tylko wyzwania związane z wieloletnim doświadczeniem w branży ale nade wszystko misja ochrony środowiska.


Dotrzymywanie zobowiązań oraz gwarancja wysokich standardów jakościowych współpracy, pozwala na ciągłe umacnianie pozycji na rynku lokalnym  i krajowym. Fachowa obsługa, indywidualne podejście do każdego kontrahenta, rzetelność, terminowość i natychmiastowa reakcja na wszelkie potrzeby innych są Naszym zdaniem podstawą sukcesu.
To co Nas wyróżnia to niezawodność, profesjonalizm, misja. Wszystkie realizowane przez
firmę usługi, wykonywane są zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska – Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). Do prowadzenia działalności firma posiada stosowne decyzje i uprawnienia. Na podstawie art.11 Ust.7 z dnia 11 Maja 2011r.
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej wystawiamy dokumenty potwierdzające odzysk i recykling.


Surowce pozyskiwane oraz odpowiednio przygotowane do dalszego procesu recyklingu cieszą się uznaniem największych r ecyklerów w Polsce jak i za granicą.
Z opinii Naszych kontrahentów możemy śmiało stwierdzić, iż towar który oferujemy cechuje wysoka jakość, co daje satysfakcje obu stronom jak i gwarantuje owocną
i długoletnią współpracę.


 

Do szerokiego grona naszych klientów należą:
-    sortownie,
-    zakłady unieszkodliwiania,
-    zakłady komunalne,
-    zakłady produkcyjne,
-    firmy zajmujące się zbieraniem odpadów,
-    zakłady logistyczne,
-    drukarnie,
-    szkoły,
-    klienci indywidualni.